ANGÈLE van ERP

Advocaat · Mediator

Ik ben sinds 2009 advocaat en ben mij vervolgens direct gaan specialiseren in het familie- en erfrecht. Na een kort uitstapje naar het arbeidsrecht, ben ik weer teruggekeerd naar het familie- en erfrecht, omdat daar mijn passie ligt. Omdat ik zelf een kind van gescheiden ouders ben, een gescheiden ouder ben en inmiddels onderdeel ben van een samengesteld gezin, kan ik mij goed verplaatsen in zowel de belevingswereld van ouders als van kinderen. Zeker als er kinderen betrokken zijn bij een (echt)scheiding, is het belang van goed onderling overleg tussen partijen groot. In mediation begeleid ik dit overleg en help ik partijen bij het maken van afspraken over de gevolgen van de scheiding. Als er na de scheiding geschillen ontstaan met betrekking tot de kinderen en het lukt niet om in onderling overleg afspraken te maken, kan ik als PC ook knopen doorhakken.