Parenting Coordination

een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om, met het belang van het kind voorop

U bent geen partners meer, maar wel gezamenlijk ouders van uw kind/kinderen. U loopt tegen een verschil van inzicht aan over de zorg voor hen en komt daar samen niet uit. Uw visie aan een rechter voorleggen is kostbaar, tijdrovend en zet de verhouding met de andere ouder vaak op scherp. De uitkomst van een procedure kan daarnaast voor u beiden ongunstig uitvallen. Maar het kan ook anders.

Parenting coordination, maatwerk in het belang van de kinderen. Een parenting coordinator helpt ouders in een paar bijeenkomsten tot een oplossing te komen. Of neemt, na uw beider toestemming, een beslissing in het belang van het kind. Parenting coordination is daarmee een vlotte en toegankelijke vorm van conflictoplossing, met behoud van onderlinge relaties en het belang van de kinderen voorop.

U kunt een parenting coordinator inschakelen bij (kleine) wijzingen in het ouderschapsplan, discussies over de zorg-of vakantieregeling, een schoolkeuze of
sportkeuze, een verhuizing of kleinere alimentatiegeschillen. Ook voor incidentele geschillen over bijvoorbeeld een bijzondere verjaardag of feestdag kunt u een parenting coordinator inschakelen.

U bent geen partners meer, maar wel gezamenlijk ouders van uw kind/kinderen. U loopt tegen een verschil van inzicht aan over de zorg voor hen en komt daar samen niet uit. Uw visie aan een rechter voorleggen is kostbaar, tijdrovend en zet de verhouding met de andere ouder vaak op scherp. De uitkomst van een procedure kan daarnaast voor u beiden ongunstig uitvallen. Maar het kan ook anders.

Parenting coordination, maatwerk in het belang van de kinderen. Een parenting coordinator helpt ouders in een paar bijeenkomsten tot een oplossing te komen. Of neemt, na uw beider toestemming, een beslissing in het belang van het kind. Parenting coordination is daarmee een vlotte en toegankelijke vorm van conflictoplossing, met behoud van onderlinge relaties en het belang van de kinderen voorop.

U kunt een parenting coordinator inschakelen bij (kleine) wijzingen in het ouderschapsplan, discussies over de zorg-of vakantieregeling, een schoolkeuze of
sportkeuze, een verhuizing of kleinere alimentatiegeschillen. Ook voor incidentele geschillen over bijvoorbeeld een bijzondere verjaardag of feestdag kunt u een parenting coordinator inschakelen.

favicon 512x512

omgang        sport en hobby’s         vakantie         feestdagen

verhuizing        schoolkeuze         verjaardagen

ouderschapsplan

Parenting Coordination

Explainer video

In deze korte video legt Parenting Coordinator (PC’er) mr. Janneke Mulder onder andere uit wat Parenting Coordination inhoudt en wat de voordelen ervan zijn. Maar ook wat de bevoegdheden zijn en andere zaken zoals de verschillen tussen PC en mediation.

Parenting Coordination

een nieuwe manier van conflictoplossing buiten de rechter om, met het belang van het kind voorop

Hebben u en uw ex-partner problemen met de uitvoering van het ouderschapsplan, verschilt u van mening over de zorgregeling, schoolkeuze, verhuizing, vakantie of andere zaken die uw kind(eren) aan gaan en komt u hier samen niet uit? Vraag hulp van een parenting coordinator, kortweg PC. Op deze website vindt u alle informatie over parenting coordination en onze PC’s

Wat is Parenting Coordination?

Parenting coordination is een voor Nederland nieuwe vorm van conflictoplossing na (echt)scheiding. Via parenting coordination kunnen ouders hun conflicten oplossen zonder naar een rechter te gaan. Het belang van het kind staat bij deze conflictoplossing voorop.


De parenting coordinator helpt bij uitvoering en naleving van het ouderschapsplan, bij (kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan, de zorgregeling of vakantieregeling en incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen, jubilea e.d.. De parenting coordinator spreekt naast de ouders ook de kinderen en kan als dat nodig is de hulp van derden inschakelen.


De parenting coordinator is oplossingsgericht en voortvarend en zoekt samen met de ouders naar een oplossing op maat zonder procedure bij een rechter. Komen de ouders er desondanks samen niet uit dan kan de PC (bindende) adviezen geven.


Ouders kunnen bij het afwikkelen van hun scheiding in hun ouderschapsplan opnemen dat zij bij problemen waar zij samen niet uitkomen de hulp van een (bepaalde) PC inroepen. Maar ouders kunnen uiteraard ook zonder een PC clausule in een ouderschapsplan een PC in de arm nemen.

De effectiviteit van de werkwijze van de PC is in andere landen bewezen; ex-partners kunnen zonder rechter tot een vergelijk komen, waarbij de PC meer bevoegdheden heeft dan een mediator. Komen de ouders er met de PC niet uit, dan kan de PC een aanbeveling of voorstel doen of zelfs een bindend advies geven als partijen daar vooraf toestemming voor hebben gegeven.

Wat doet de Parenting Coordinator?

De PC helpt bij uitvoering en naleving van het ouderschapsplan, bij (kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan, de zorgregeling of vakantieregeling en incidentele gebeurtenissen zoals verhuizen, schoolkeuze, bijzondere verjaardagen, feestdagen, jubilea e.d. Ook voor kleinere alimentatiegeschillen kunt u bij een PC terecht.

De PC zal met de ouders proberen om in een kortdurende bemiddeling een oplossing voor het probleem te vinden. Vaak lukt het ouders om onder leiding van een PC tot een vergelijk te komen. Zo niet, dan kan de PC een aanbeveling of voorstel aan de ouders doen. In veel gevallen kan de PC er ook voor kiezen om een bindend advies te geven. De ouders hebben vooraf afgesproken dat zij zich aan dit bindend advies zullen houden.

De PC praat niet alleen met de ouders, maar ook met de betrokken kinderen en kan indien nodig ook derden spreken, zoals bijvoorbeeld de school van de kinderen.

Wie is de gecertificeerde Parenting Coordinator?

De gecertificeerde PC is een ervaren familiemediator, die als advocaat, psycholoog of therapeut, jarenlange ervaring heeft in familie- en scheidingsmediation en de speciale leergang Parenting Coordination aan de VU LAW Academy te Amsterdam heeft gevolgd.