Voor professionals

In november 2019 is in Nederland de eerste groep parenting coordinators opgeleid. Deze groep van advocaat-mediators, forensisch-mediators en psycholoog-mediators volgden de Leergang Parenting Coordination voor de gespecialiseerde mediator aan de VU LAW Academy te Amsterdam.

De leergang Parenting Coordination staat onder leiding van dr Astrid Martalas, counseling psycholoog te Zuid Afrika. Docenten van deze leergang waren verder mr dr Brigitte Chin-A-Fat, advocaat-mediator en docent/coördinator bij de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en dr Carla Goosen MDR, psycholoog-mediator.

Astrid Martalas promoveerde op 28 november 2018 aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift “Alternatieve geschiloplossing na (echt)scheiding. Een blauwdruk voor regulering van parenting coordination in Zuid Afrika en introductie ervan in Nederland”.

Inmiddels zijn al weer twee leergangen afgerond (in 2021 en 2022) die zijn gegeven door dr Astrid Martalas, dr Carla Goosen MDR en mr. Marjolijn Schram, advocaat-mediator.

favicon 512x512

omgang        sport en hobby’s         vakantie         feestdagen

verhuizing        schoolkeuze         verjaardagen

ouderschapsplan

parenting coordination