Als advocaat mediator in familie en erfzaken ben ik dagelijks bezig om verbinding,
beweging en oplossingen te creëren voor mensen in alle fases van hun relatie. Als
parenting coordinator begeleid ik ouders bij het samen het ouderschap blijven uit
oefenen en te zorgen dat er passende beslissingen voor de kinderen gemaakt blijven
worden na de scheiding. Ik put hierbij uit mijn ervaring als advocaat en mediator,
stiefouder coach, de Gottmann Relation Therapy opleidingen die ik heb gevolgd en
de opleiding tot Systeemdynamieken in Familes aan het Bert Hellinger instituut.

Ik ben als mediator o.a. aangesloten bij het mediation bureau van de rechtbank
Amsterdam, de Raad voor Rechtsbijstand, Stichting nalatenschapsmediation, de
vereniging voor gespecialiseerde familie en erfrecht rechtadvocaten
scheidingsmediators (VFAS), de Mediation Federatie Nederland (Mfn), de Verening
voor collaborative divorce practioners (Vvcp), Vereniging voor Online Mediation, en
stiefoudercoach.

Laura Boomsma-Shriber,
www.boomsmashriber.nl

PC 2022 WEBSITE FOTO NWE LEDEN BOOMSMA LAURA