Miriam van Heijst

Scheiden brengt een reorganisatie van het ouderschap met zich mee.
Als familiemediator, Pedagoog, Bijzonder Curator Jeugdzaken, Kindbehartiger, KIES-Coach en SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional ondersteun ik ouders en kinderen in dit proces om zo tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen. Wanneer het ouders niet lukt om kleine, kindgerichte conflicten samen op te lossen, kan ik als Parenting Coordinator door het geven van een aanbeveling of bindend advies, bijdragen aan rust binnen het gezinssysteem en een gezonde ontwikkeling voor kinderen.

Miriam van Heijst-van der Lee
Cervix Mediation
www.cervixmediation.nl
miriam@cervixmediation.nl
tel: 06-22087174

IMG_1759