Als ervaren familierechtadvocaat ligt het accent in mijn praktijk al jaren op mediation en overleg scheiden, zeker als er kinderen betrokken zijn. Wat ouders samen kunnen afspreken, geeft een betere basis voor een solide ouderschap na scheiding. Als gecertificeerd PC kan ik knopen doorhakken als ouders er zelf even niet uitkomen, zonder dat er een procedure gevoerd hoeft te worden. 

Pauline Gevaerts, advocaat-mediator, collaborative lawyer en gecertificeerd PC
Gevaerts FamilyLaw & Mediation, Franse Kampweg 6, 1406NW Bussum
+ 035 744 00 47
familierecht@protonmail.com
familylaw.nl

Pauline Gevaerts