HANKE van DRENTH

Advocaat

Betrokken staat mr. J.F. (Hanke) van Drenth cliënten bij in met name familiaire kwesties; sinds 2006 als advocaat en sinds 2012 ook als mediator. Hij zoekt graag oplossingen, bij voorkeur buiten, maar ook binnen rechtszaal, die voor alle partijen een lange houdbaarheid garanderen, waarbij met name ook rekening gehouden wordt met de belangen van minderjarige kinderen. Het is vooraf niet altijd te zeggen op welke wijze een zaak op een goede manier tot een einde kan worden gebracht. Een gang naar de rechter maak je alleen als het echt niet anders kan. Mediation biedt mooie mogelijkheden, maar ook een samenwerking tussen advocaten levert goede resultaten op. Ook als neutrale parenting coordinator kan ik ouders snelle en praktische hulp bieden. Dit geeft snel duidelijkheid en dat kan in het belang van de kinderen worden geacht.