IEN UBAGHS

Advocaat

Ook na scheiding kunnen ouders in conflict komen over hun kinderen en de uitvoering van het ouderschapsplan. Er zijn veel positieve ontwikkelingen de laatste jaren, om de schade voor kinderen bij een echtscheiding zoveel mogelijk te beperken. De Parenting Coördinator (PC) kan in deze fase worden ingezet om op een snelle en laagdrempelige manier tot een oplossing te komen. Zonder procedures en altijd gericht op het welzijn van de kinderen. Ien Ubaghs is een ervaren familierechtadvocaat en mediator. Als PC kan zij met ouders in deze fase zoeken naar een oplossing voor het geschil. Lukt dat niet, dan zij als PC (bindende) adviezen geven zodat er snel duidelijkheid en rust komt.