Wat doet de parenting coordinator?

De PC helpt bij uitvoering en naleving van het ouderschapsplan, bij (kleine) wijzigingen in het ouderschapsplan, de zorgregeling of vakantieregeling en incidentele gebeurtenissen zoals verhuizen, schoolkeuze, bijzondere verjaardagen, feestdagen, jubilea e.d. Ook voor kleinere alimentatiegeschillen kunt u bij een PC terecht. 

De PC zal met de ouders proberen om in een kortdurende bemiddeling een oplossing voor het probleem te vinden. Vaak lukt het ouders om onder leiding van een PC tot een vergelijk te komen. Zo niet, dan kan de PC een aanbeveling of voorstel aan de ouders doen. In veel gevallen kan de PC er ook voor kiezen om een bindend advies te geven. De ouders hebben vooraf afgesproken dat zij zich aan dit bindend advies zullen houden.

De PC praat niet alleen met de ouders, maar ook met de betrokken kinderen en kan indien nodig ook derden spreken, zoals bijvoorbeeld de school van de kinderen.

favicon 512x512

omgang        sport en hobby’s         vakantie         feestdagen

verhuizing        schoolkeuze         verjaardagen

ouderschapsplan

parenting coordination